Får Nanna dobbeltstraf?: I dag falder ankedommen

0Blev den unge mor Nanna Skov Høpfner straffet på en ikke-rimelig måde af Københavns Byret?

Det skal Østre Landsret i dag afgøre i den stærkt omdiskuterede sag.

Dommerne i landsretten skal vurdere, om den 31-årige kvinde skal have dobbeltstraf, fordi en særlig corona-bestemmelse i straffeloven spiller ind.

Nanna Skov Høpfner blev i byretten idømt to års ubetinget fængsel for blandt andet at have opfordret til vold ved en Men In Black-demonstration i København 9. januar.

Men i landsretten har hun gentaget, at hun ikke havde til hensigt at gejle folk op til optøjer, da hun holdt tale. Her spurgte hun demonstranterne, om de var »klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde« og kom efterfølgende med tilråb i en megafon.

Anklagemyndigheden mener dog, at den 31-årige kvinde anstiftede og tilskyndede til vold mod betjente. Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange og var ifølge anklageren en central og ledende figur.

Onsdag formiddag er retslokalet i Bredgade i København fyldt til bristepunktet, og flere pressefolk er blevet afvist med henvisning til pladsmangel. En håndfuld af Nanna Skov Høpfners nærmeste er dog til stede.

Demonstrationen i januar var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Straffen blev derfor i byretten fordoblet, i forhold til hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten fulgte anklagerens påstand om at tage en særlig – og omstridt – coronaparagraf i straffeloven i brug, paragraf 81d.

Den handler om, hvorvidt »lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark« og kan hæve straffen til det dobbelte. I kvindens tilfælde vil anklageren have hende idømt to et halvt års fængsel.

16 betjente blev ramt af genstande, da der blev kastet med kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, hvor der ifølge politiet deltog omkring 500 mennesker.

I omkring fem måneder har den mørkhårede kvinde siddet bag tremmer i Vestre Fængsel, og det har taget hårdt på hende, fortalte hun i retten med gråd i stemmen. Særligt savner hun sine to børn.

I sin afsluttende procedure betegnede hendes forsvarer – advokat Mette Grith Stage – hende som idealist og humanist.

»Hun er aktivist og går på barrikaderne i fred og fordragelighed, for hun er også pacifist,« understregede forsvareren.

»Selvfølgelig skulle hun være stoppet tidligere og gået hjem. Det gjorde hun ikke, og man må sige, at hun allerede er blevet straffet. I fem måneder har hun været adskilt fra sine to små børn. Men hun skal ikke gøres til syndebuk for al den ballade, som andre begik. Det er ikke hendes ansvar, hvad tilfældige ballademagere gjorde. Og hun skal heller ikke være prøveklud for den nye corona-bestemmelse,« betonede forsvarsadvokaten.

Den særlige corona-paragraf, der kan fordoble straffe, har fået hård kritik fra mange sider. Og så sent som i går tirsdag afviste Københavns Byret i en anden sag om lovbrud ved en Men In Black-demonstration at tage paragraffen i brug.

Her blev en 20-årig mand idømt ét års fængsel for at kaste fire fakler mod politiet under den samme demonstration, som Nanna Skov Høpfner deltog i.

Men i otte tidligere sager – heriblandt Nanna Skov Høpfners – er tiltalte blevet dømt efter den skærpende paragraf.

Og for nylig kom den første af disse otte sager for Østre Landsret, og her mente landsretten, at coronaparagraffen skulle tages i brug. Her fik en 24-årig mand vekslet en straf på 15 måneders fængsel til 10 måneder for at have kastet tre sten mod politiet i januar.

Afgørelsen var dog ikke enstemmig. To af de seks landsdommere mente, at corona-paragraffen godt kunne være brugt.

Fakta om corona-paragraffen

Straffelovens paragraf 81d kan fordoble straffen i visse sager. Den blev indføjes 2. april i fjor, og kan fordoble straffen, hvis forbrydelsen har relation til covid-19-epidemien.

Straffen kan for eksempel skærpes i forbindelse med vold mod personer i offentlig tjeneste – herunder politiet – ved tyveri, bedrageri, dokumentfalsk og en række andre lovovertrædelser.

I forbindelse med svindel med hjælpepakker kan domstole firdoble straffen.

For andre typer kriminalitet, som ikke er beskrevet i paragraffen, skal det i almindelighed regnes for en skærpende omstændighed, hvis en lovovertrædelse er relateret til coronaepidemien.

Fold ud

 

 Kilde link

Leave A Reply

Your email address will not be published.